Regler for månedens foto maj 2021. ( Emnet er frit og ellers gælder nedenstående regler).

Upload slutter 7/6 - 2021

 1. Hver måned uploader medlemmerne i fotoklubben 3 billeder. Du uploader 1 billed ad gangen. Max gældende uploads er 3.
 2. De uploadede billeder må max være optaget i konkurrencemåneden + de 2 foregående måneder. Der må gerne tilføres elementer som er ældre. 
 3. Billederne må max være 1920x1080 - Max størrelse 5Mb , extreme panorama billeder kan ikke vises uden påvirkning af størrelsesforhold. 
 4. Når måneden er slut, stemmer vi om billedernes placering, denne afstemning er der åbnet for i til sidste dag i efterfølgende måned.
 5. Resultatet ses ikke før afstemningen er slut
 6. De bedste 5 billeder går videre til en årlig bedømmelse af extern dommer. Ved stemmelighed gå de billeder videre, som har samme antal stemmer.
 7. Hvert år kåres den fotograf, som har opnået flest point i løbet af 12 måneder.
 8. Hvert kvartal kårer vi kvartalsvinderen, så er den fotograf, der har opnået flest point/stemmer på et kvartal. 
 9. Hvis du stemmer på dig selv, slettes din stemme. Denne kan betragtes som spildt og der kan ikke stemmes om. 
 10. Billederne præsenteres i Galleriet.  
 11. Vi diskuterer billederne ca. hver måned på en klubaften.Såfremt der er plads i programmet
 12. OBS. Billedet skal have en titel og denne må gerne være indeholdt i filnavnet. 
 13. Forslag til udvikling af konkurrencen modtages gerne.
 14. Sidste upload er den sidste dag i måneden senest kl. 00:00, Uploader du senere kommer dine billeder ikke med. 

Upload dine billeder for maj 2021