De næste temaer i månedens foto gældende for år 2022
Måned Deadline Månedens "Tema" Uddybende forklaring om emnet
Januar 2022 07. Februar "Frit Emne" 
Februar 2022 07.marts  "Frit Emne"  
Marts 2022 07. april "Frit Emne"  
Marts 2022 07. april  "Frøperspektiv" Dine billeder skal være optaget i Frøperspektiv.  Forklaring her  
April 2022 06. maj "Frit Emne"    
Maj 2022 07. juni "Frit Emne"    
Juni 2022 12. juli "Frit Emne"    
Juni 2022 23. August "Spejlinger" Dit billede skal indeholde en eller anden form for spejling. Se eksempler her  
Juli 2022 23. august "Frit Emne"  
August 2022 06 September "Frit Emne"  
September 2022 04 Oktober "Frit Emne"    
Oktober 2022 15. November "Fjorden"  Billeder optaget omkring Roskilde Fjord.  
Oktober 2022 08. November "Frit Emne"    
November 2022 08. December "Frit Emne"    
December 2022 10. Januar "Våd" Der er frit spil inden for Emnet.  
December 2022 10. Januar "Frit Emne"